2017 AG Kvalitet Bygg

Logotipas

Kurdami šį logotipą, pasirinkome užsakovo vardo ir pavardes inicialus A ir G. Juos pateikėme tiek paprastai, tiek ikona.

Ikoną  sudaro šešikampis, kurio viršutinė dalis vaizduoja raidę A, apatinė- G. Šalia ikonos, šios raidės parašytos įprastu šriftu. Ikona ne tik inicialai, bet ir iš raidžių sudaryta figūra, kuri tarsi asocijuojasi su statiniu ir taip  atspindi įmonės vydomą statybų veiklą.

Šriftui buvo pasirinkta mėlyna spalva. Ikonoje raidės atskirtos, parenkant skirtingus atspalvius- šviesesnį ir tamsesnį. Raidės A ir G- vieno šrifto ir dydžių.

AG logotipas

Atlikti darbai:

Užsakovas:

AG Kvalitet Bygg